ÜRÜNLER > ARD TAHLİYE CİHAZLARI


Yerleşim birimlerindeve endüstriyel tesislerde oluşabilen kirlenmiş, içinde foseptik, katı madde
ve kısa lifli partiküler de bulunabilen akışkanların basınçlandırılması için kullanabilen
pompalardır.

İstenilen ölçüde imal edilmektedir.